Kosten besparen door inzet slimme software

Voor organisaties die veel data verzamelen, waar veel handelingen nodig zijn, en waar de operatie breed en complex is, is het verminderen van foutgevoeligheid en creëren van overzicht essentieel. ECOM helpt met het ontwikkelen van intuïtieve en gebruikersvriendelijke software om bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Mercedes-Benz Nederland

In opdracht van- en in samenwerking met Mercedes-Benz Nederland hebben wij een procesondersteunend platform ontwikkeld. De initiële doelstelling; het digitaliseren van een bestaand analoog diagnose formulier, gebruikmakend van moderne tools en technische mogelijkheden hebben wij daarbij niet uit het oog verloren.

Van POC tot Prototype tot aan realisatie.

Wij werken met een POC om onze denk- en werkwijze te demonstreren en om opdrachtgevers te helpen bij het nemen van cruciale ‘Go/No go’ beslissingen in de eerste fase van een ontwikkeltraject.

Onze denkwijze uitgewerkt in een eerste POC.
Het prototype benadert het beoogde eindresultaat wat betreft functionaliteit en gebruikerservaring.

SCRUM methodiek

Op basis van de SCRUM methodiek hebben wij een toekomstbestendige, schaalbare applicatie ontwikkeld.

Service Level Agreement

Het platform wordt vanuit het ISO 9001 gecertificeerde Nederlandse datacenter, dat wij exploiteren voor dergelijke veeleisende en bedrijfskritische toepassingen, proactief door ons beheerd en gemanaged. Service gerelateerde afspraken zijn vanzelfsprekend vastgelegd in een uitgebreid Service Level Agreement (SLA).